นีเป็นเงินกัทีปลอดภัย
ที สามารถ แกัปั ญหา
ของค ณ
ให้บริการสินเชื่อมืออาชีพโดยไม่ต้องจำนอง
บุคคลทีสามารถกู้ได้
สินเชื่อพร้อมใช้เฉพาะพลเมืองไทยอายุ 22 ปีขึ้นไป
هناك 4 خطوات
 • ลงทะเบียนเพื่อเลือกวงเงินกู้และเวลาชำระคืนและกรอกชื่อและหมายเลขธนาคารที่รับ
 • ตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้ที่ได้รับข้อมูลจากเอนทิตีที่ถูกต้องและตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล
 • ได้รับการอนุมัติอย่างรวดเร็วซึ่งช่วยแก้ปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับเงินทุนจำนวนเล็กน้อย
 • สามารถรับจำนวนเงินที่สูงขึ้นได้หลังจากชำระคืนตรงเวลา
ผลิตภัณฑ์สินเช็อ
 • จำนวนเงินกู้:
  จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำคือ 5000 และจำนวนเงินกู้สูงสุดคือ 12000
 • ระยะเวลาเงินกู้:
  ระยะเวลาเงินกู้ขั้นต่ำคือ 120 วันและระยะเวลาเงินกู้สูงสุดคือ 240 วัน
 • อัตราดอกเบี้ย:
  อัตราดอกเบี้ยรายปีขั้นต่ำคือ 0% และอัตราดอกเบี้ยรายปีสูงสุดคือ 25%
นโยบายความปลอดภัย
ทางเราจะปกป้องข้อมูลของลูกค้าทั้งหมด ข้อมูลของคุณจะปลอดภัยเมื่ออยู่กับทางเรา เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลกับใครหากไม่ได้รับความยินยอมจากคุณและผู้ให้กู้